PROWADZĄCY:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 18-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

PROGRAM:

 1. Aktualne problemy w 2021 i 2022 r.:
 • Wysokość odpisu obowiązująca w 2022 r. – ZMIANA KWOT
 • Zwiększona kwota wolna od podatku – do 2.000,00 zł. – przedłużone uregulowania;
 • NOWE interpretacje dotyczące zwolnienia dla dzieci i młodzieży z tytułu kolonii, obozów, zimowisk, wczasów;
 • Czy można przyznać świadczenie z tytułu stanu epidemii w latach następnych?
 • Zasady przyznawania zapomóg losowych, z tytułu klęski żywiołowej;
 • Zawieszenie stosowania ZFŚS – przypadki i zasady
 • Beneficjenci do 26 roku życia;
 • Problemy praktyczne rozliczania zwolnień – zbieg zwolnień z podatku;
 • Wczasy pod gruszą o emeryci należący do ZFŚS;
 • Zajęcie komornicze a świadczenia z ZFŚS.
 1. Kryterium dochodowe:
 • Kwota 500+ i inne świadczenia socjalne planowane w 2022 r. a obliczanie dochodu;
 • Nowa kwota wolna od PIT a rozliczanie ZFŚS;
 • Kryterium dochodowe a praca w kilku podmiotach;
 • Oświadczenie o dochodach – sposoby weryfikacji prawidłowości wykazanych danych;
 • Prawo do świadczeń a praca na część etatu;
 • Zajęcie komornicze a świadczenia z ZFŚS.
 1. Zasady tworzenia ZFŚS:
 • obowiązek ustawowy tworzenia ZFŚS;
 • zwolnienia z obowiązku;
 • ZFŚS w jednostkach budżetowych i u pracodawców prywatnych;
 • zapisy wewnątrzzakładowe dotyczące ZFŚS
 • Wyrok TK z lipca 2014 r. – wpływ na ustalanie zasad opodatkowania PIT;
 • Zwolnienia z opodatkowania podatkiem PIT- kwoty, przesłanki, stosowanie;
 1. Funkcjonowanie ZFŚS:
 • zasady odpisu na ZFŚS;
 • obliczanie osób zatrudnionych – czy ma znaczenie?
 • wysokość odpisu;
 • czy można dokonać wyższego odpisu niż wynikający z wyliczeń – skutki prawne i podatkowe;
 • rozliczanie odpisów lat poprzednich;
 • obowiązek posiadania odrębnego rachunku bankowego;
 • możliwości ograniczenia zasad funkcjonowania ZFŚS przez pracodawcę;
 1. Regulamin ZFŚS:
 • podstawowe zapisy;
 • możliwe wydatkowanie;
 • najczęściej pojawiające się błędy;
 • Regulamin a Ustawa o ZFŚS;
 • zmiany Regulaminu.
 1. Zasady wydatkowania ZFŚS:
 • kto jest uprawniony do świadczeń z ZFSS;
 • komisja socjalna i jej funkcjonowanie;
 • przekazania pieniężne;
 • zapomogi;
 • pomoc rzeczowa;
 • wczasy pod gruszą;
 • bilety do kina, teatru, basen;
 • paczki dla dzieci;
 • pożyczki na cele mieszkaniowe;
 • świadczenia dla emerytów i rencistów
 • dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
 • dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat
 • wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
 • rozliczenie imprezy integracyjnej
 • koszt udziału pracowników w imprezie sportowej
 1. Sytuacja materialna pracownika – ustalanie zasad:
 • uzależnienie wydatkowania środków ZFŚS od sytuacji materialnej pracownika
 • obowiązek sprawdzania sytuacji materialnej pracownika i innych członków jego rodziny;
 • pojęcie wspólnego dochodu;
 • zaświadczenia o zarobkach;
 • oświadczenie o zarobkach składane przez pracownika;
 • problemy praktyczne: ochrona danych osobowych a dane o zarobkach; nieprawidłowe oświadczenie pracownika a odpowiedzialność
 1. Problemy praktyczne związane z ZFŚS:
 • przejście środków ZFŚS na innego przedsiębiorcę;
 • „pożyczanie” przez pracodawcę pieniędzy z ZFŚS – czy możliwe? Jakie konsekwencje prawne?
 • Co nie może być sfinansowane ze środków ZFŚS?
 • Co kontroluje ZUS?
 • Zajęcia komornicze świadczeń z ZFŚS – stanowisko oficjalne Departamentu Prawa Pracy
 1. Dyskusja z uczestnikami.