PROWADZĄCY:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

PROGRAM:

 1. Aktualne problemy:
 • Wysokość odpisu obowiązująca w 2023 r. – ZMIANA KWOT od 01/07/2023
 • Zasady wyliczenia odpisu za 2023 r.
 • Zwiększona kwota wolna od podatku – do 2.000,00 zł. – przedłużone uregulowania;
 • interpretacje dotyczące zwolnienia dla dzieci i młodzieży z tytułu kolonii, obozów, zimowisk, wczasów;
 • Zasady przyznawania zapomóg losowych, z tytułu klęski żywiołowej;
 • Osoby korzystające z NOWYCH ulg: emeryci niepobierający emerytury, dzieci 4+, powracający z zagranicy a świadczenia z ZFŚS;
 • Problemy praktyczne rozliczania zwolnień – zbieg zwolnień z podatku;
 • Wczasy pod gruszą o emeryci należący do ZFŚS;
 • Zajęcie komornicze a świadczenia z ZFŚS.
 1. Kryterium dochodowe:
 • Kwota 500+ i inne świadczenia socjalne planowane w 2023 r., w tym NOWY dodatek węglowy a obliczanie dochodu;
 • Nowa kwota wolna od PIT a rozliczanie ZFŚS;
 • Kryterium dochodowe a praca w kilku podmiotach;
 • Oświadczenie o dochodach – sposoby weryfikacji prawidłowości wykazanych danych;
 • Prawo do świadczeń a praca na część etatu;
 • Zajęcie komornicze a świadczenia z ZFŚS.
 1. Zasady tworzenia ZFŚS:
 2. obowiązek ustawowy tworzenia ZFŚS;
 3. zwolnienia z obowiązku;
 4. ZFŚS w jednostkach budżetowych i u pracodawców prywatnych;
 • zapisy wewnątrzzakładowe dotyczące ZFŚS
 • Wyrok TK z lipca 2014 r. – wpływ na ustalanie zasad opodatkowania PIT;
 • Zwolnienia z opodatkowania podatkiem PIT- kwoty, przesłanki, stosowanie;
 1. Funkcjonowanie ZFŚS:
 • zasady odpisu na ZFŚS;
 • obliczanie osób zatrudnionych – czy ma znaczenie?
 • wysokość odpisu;
 • czy można dokonać wyższego odpisu niż wynikający z wyliczeń – skutki prawne i podatkowe;
 • rozliczanie odpisów lat poprzednich;
 • obowiązek posiadania odrębnego rachunku bankowego;
 • możliwości ograniczenia zasad funkcjonowania ZFŚS przez pracodawcę;
 1. Komisja socjalna:
 • czy jest obowiązkowa?
 • Kto wchodzi w skład Komisji?
 • Czy decyzje Komisji są wiążące?
 • Sposób funkcjonowania – regulamin odbywania posiedzeń Komisji
 • Komisja Socjalna a związki zawodowe – wzajemne relacje.
 1. Regulamin ZFŚS:
 • podstawowe zapisy;
 • możliwe wydatkowanie;
 • najczęściej pojawiające się błędy;
 • Regulamin a Ustawa o ZFŚS;
 • zmiany Regulaminu.
 1. Sytuacja materialna pracownika – ustalanie zasad:
 • uzależnienie wydatkowania środków ZFŚS od sytuacji materialnej pracownika
 • obowiązek sprawdzania sytuacji materialnej pracownika i innych członków jego rodziny;
 • pojęcie wspólnego dochodu;
 • zaświadczenia o zarobkach;
 • oświadczenie o zarobkach składane przez pracownika;
 • problemy praktyczne: ochrona danych osobowych a dane o zarobkach; nieprawidłowe oświadczenie pracownika a odpowiedzialność
 1. Dyskusja z uczestnikami.