PROWADZĄCY:

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, kas zapomogowo- pożyczkowych oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, sygnalistów, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

PROGRAM:

 1. Zmiany w nawiązywaniu stosunku pracy.
 2. Elementy umowy o pracę.
 3. Zmiany w umowach na czas określony i okres próbny .
 4. Zmiany dotyczące informowania pracowników – Informacja z art. 29 kodeksu pracy .Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony.
 5. Prawo do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie.
 6. Wniosek pracownika o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy.
 7. Elementy wypowiedzenia umowy o pracę , zmiany w rozwiązywaniu umów o pracę.
 8. Obowiązki pracodawcy.
 9. Prawo do przerwy.
 10. Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.
 11. Elastyczna praca dla rodziców dzieci które nie ukończył 8 roku życia.
 12. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej.
 13. Rozszerzenie ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem.
 14. Urlopy opiekuńcze – duże zmiany, dodanie rozdział Ia do kodeksu pracy – omówienie poszczególnych zmian:
 • dzielenie się obowiązkami opiekuńczymi między rodzicami
 • urlop opiekuńczy w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych, w wymiarze 5 dni
 • urlopy macierzyńskie
 • urlopy rodzicielskie
 • urlopy ojcowskie
 1. Prawo pracownika do bezpłatnych szkoleń.
 2. Nowe zasady weryfikacji trzeźwości pracownika.
 3. Odpowiedzialność pracodawcy – zmiany.