PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

PROGRAM:

 1. Podstawowe podziałki klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach budżetowych: dział, rozdział, paragrafy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
 2. Omówienie zmian z 2024 r. w klasyfikacji budżetowej oraz obowiązek jaki wynika dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dostosowania uchwał budżetowych roku 2024. m.in.:
 • nowe rozdziały oraz zmienione objaśnienia;
 • nowe brzmienie objaśnień do paragrafów dochodów oraz nowe paragrafy wydatków;
 • terminy wejścia w życie.
 • obowiązek dostosowania uchwał budżetowych JST za rok 2024 r. w zakresie wprowadzonych zmian w klasyfikacji.
 1. Rozdziały usługowe, rozdziały podmiotowe:
 2. Przedstawienie obowiązującej klasyfikacji, a wywołujące problemy w jej stosowaniu:
 • klasyfikowanie dochodów: 063, § 064; § 080; § 094, a § 097 oraz § 095;§ 217, 231-233, 269, 271, 299, 635, 661-663, 668.
 • klasyfikowanie wydatków do § 302 oraz 303;
 • klasyfikowanie wydatków do § 419;
 • klasyfikowaniu wydatków do § 441, 442 w związku z § 470;
 • klasyfikowaniu wydatków do § 470 w związku z § 421, § 422, § 430;
 • stosowania § 422, § 424 w związku z objaśnieniami w § 421;
 • kiedy stosujemy § 439, a kiedy nie;
 • jak należy stosować i kiedy § 492, § 615 oraz § 804
 • klasyfikacja wydatków w §§ 231-233, 272-273, 656, 657, 658; 661-663;
 • jakie przychody i kiedy stosujemy § 905; § 906.
 1. Pytania i odpowiedzi.