• Zadzwoń do nas 513 969 000

  • Napisz do nas biuromatmar1@gmail.com

Nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli

Nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli 150 150 matmar

W związku z pytaniami informuję:

Nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli, może wprowadzić organ wykonawczy pozwala na to:

– art .10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustawami (Dz.U. poz. 1586)

Stanowi on:

„W roku 2023 wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa może dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z uzyskaniem dodatkowych dochodów, o których mowa w art. 70s ustawy zmienianej w art. 4, z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o których mowa w art. 92a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2”

Nagrody wypłacane winny być klasyfikowane w rozdziałach właściwych np. 80101, 80104, a NIE W 80195. Paragrafy wydatkowe

W zakresie klasyfikacji paragrafów wydatkowych:

– szkół publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego należy zaksięgować w paragrafie 304 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń; pochodne 411, 412 ewentualnie 471

– szkół niepublicznych i szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, inne niż fundacje i stowarzyszenia należy zaksięgować w paragrafie 283 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;

– szkół niepublicznych i szkół publicznych prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia należy zaksięgować odpowiednio w paragrafie 281 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom oraz paragrafie 282 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Mamy też wyjaśnienie w tej kwestii MEN m.in. w zakresie klasyfikacji.

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR, proponuje szeroki wybór szkoleń merytorycznych w tym również szkolenia z samoobrony

Kontakt

Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR Krystyna Gąsiorek
38-400 Krosno
ul. Wojska Polskiego 32A
NIP: 684 124 48 09
Regon: 370424526

Firma godna zaufania