• Zadzwoń do nas 513 969 000

  • Napisz do nas biuromatmar1@gmail.com

Organ wykonawczy JST nie sporządza już informacji z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2023 r.

Organ wykonawczy JST nie sporządza już informacji z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2023 r. 150 150 matmar

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 kwietnia 2023 r. ogłoszono pod poz. 803 ustawę z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. W art. 12 opublikowanej ustawy, uchyla się art. 266 ustawy o finansach publicznych, na podstawie którego organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego były obowiązane do sporządzania i przedstawiania organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku: informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w pierwszym półroczu przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz inne osoby prawne, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego. W tym zakresie ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR, proponuje szeroki wybór szkoleń merytorycznych w tym również szkolenia z samoobrony

Kontakt

Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR Krystyna Gąsiorek
38-400 Krosno
ul. Wojska Polskiego 32A
NIP: 684 124 48 09
Regon: 370424526

Firma godna zaufania