PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

PROGRAM:

 1. Najistotniejsze pojęcia m.in.:
 • środki publiczne
 • jednostki sektora finansów,
 • należności cywilnoprawne i publicznoprawne.
 1. Stosowanie ulg, zwolnień w spłacie należności.
 2. Najczęściej pojawiające się nieprawidłowości w klasyfikacji budżetowej paragrafów dochodów m.in.:
 • 063, § 064; § 080; § 094, a § 097 oraz § 095;
 • 057, § 058, § 069,
 1. Odpis aktualizujący:
 • kiedy należy robimy
 • w jaki sposób.
 1. Zasady ewidencji dochodów budżetowych w księgach jednostki:
 • dochodów przypisanych;
 • dochodów nieprzypisanych;
 • przedawnienie;
 • należności sporne i wątpliwe.
 1. Sprawozdawczość budżetowa i z operacji finansowych m.in. Rb-27S; Rb-27ZZ i Rb-N, Rb-ZN
 • podstawowe zasady;
 • powiązanie zapisów w księgach rachunkowych jednostki z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach.
 1. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie dochodów m.in.:
 • kto ponosi odpowiedzialność;
 • nieustalenie, niepobranie, niedochodzenie należności
 • umorzenie niezgodnie z przepisami.
 1. Pytania.