PROWADZĄCY:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

PROGRAM:

 1. Sprawdzanie kontrahentów – zachowanie należytej staranności:
 • Sposoby sprawdzania kontrahenta: Biała lista, KRS, CEiDG
 • Weryfikacja transakcji: kto złożył zamówienie, kto zapłacił a na kogo jest wystawiana faktura;
 • Pojęcie należytej staranności w zakresie sprawdzania kontrahentów;
 • Wystawienie faktury na podmiot nieistniejący;
 • Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej a działalność gospodarcza – różnice w rozliczeniach
 • Wystawianie faktur na JST i jednostki organizacyjne – dwa NIP-y czy jeden NIP;
 • Błędny NIP a umieszczenie faktury w KseF;
 1. Antydatowanie faktury:
 • Obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT: data dostawy towaru, wykonania usługi lub otrzymania zaliczki;
 • Szczególne momenty obowiązku podatkowego;
 • Obowiązek podatkowy a zasady wystawiania faktur;
 • Możliwość wystawienia faktury 60 dni przed transakcją co oznacza w praktyce?
 • Maksymalny termin na wystawienie faktury
 • Faktura wystawiona faktycznie 20/06/2024 a wpisana data na fakturze 15/06/2024
 • Przyczyny praktyczne antydatowania faktury: terminy umowne na wystawianie faktur, otrzymanie danych po terminie, protokół odbioru podpisany/dostarczony z opóźnieniem;
 • Termin płatności na fakturze antydatowanej
 • Wysyłka faktury do kontrahenta obecnie a przez KseF a problem antydatowania
 1. Podmiana faktur:
 • Sposoby korygowania błędów na fakturze – faktura korygująca lub nota korygująca;
 • Czy nota korygująca zostanie po wprowadzeniu KseF?
 • Zmiana danych i wysyłka ponownie oraz niszczenie starych dokumentów czy jest prawidłowym postępowaniem?
 • Nie przyjmowanie faktur z błędami obecnie a po wprowadzeniu KseF;
 • Brak danych fakultatywnych na fakturze (błędny termin płatności, brak nr zamówienia itp.) jako przyczyny podmiany faktur;
 1. Dane faktury – najczęściej pojawiające się błędy:
 • Obowiązkowe elementy faktury, w tym nazwa towaru lub usługi a usługa kompleksowa, stawki VAT, kurs faktury wystawionej w walucie obcej,
 • Opcjonalne elementy faktury – jako obowiązkowe w niektórych przypadkach, w tym podstawa zwolnienia, MPP, odwrotne obciążenie, metoda kasowa – co jeśli nie są wpisane?
 • Dobrowolne elementy faktury, w tym termin płatności, rachunek bankowy, stopka – co po wprowadzeniu KseF?
 • Rachunek bankowy nie zgłoszony na Białej Liście – konsekwencje praktyczne;
 1. Szczególne rodzaje faktur a KseF:
 • Stosowanie duplikatu obecnie a po wdrożeniu Ksef – czy będzie możliwe?
 • Faktura zaliczkowa – kiedy jest obowiązkowa i zasady jej wystawiania;
 • Faktura końcowa a zmiany w tym zakresie wprowadzone SLIM VAT-3;
 • Zakaz korygowania faktury zaliczkowej w celu wystawienia faktury końcowej
 • Korekty techniczne – prawidłowe rozliczanie skonta, anulowania faktury, zmiany danych kontrahenta
 • Faktura wewnętrzna czy będzie wysyłana do KseF?
 • Faktura uproszczona a funkcjonowanie kasy fiskalnej;
 • Faktura typu WDT, eksport towarów, świadczenie usług dla podmiotu zagranicznego
 1. Zasady wysyłania faktur obecnie i w czasie KseF:
 • Trzy rodzaje faktur funkcjonujące obecnie i po wdrożeniu KseF: faktura elektroniczna, faktura ustrukturyzowana, faktura papierowa
 • Obraz faktury wysyłany mailem obok Ksef – czy możliwy?;
 • Dodatkowe dokumenty do faktury: protokół odbioru prac, załącznik – jak wysyłać po wdrożeniu Ksef?
 • Platformy funkcjonujące do pobierania faktur, za media, dla podmiotów stosujących zamówienia publiczne a Ksef;
 • Wysyłanie faktur a ich przechowywanie.
 1. Sankcje karne dotyczące faktur – przypadki karania:
 • Faktury wystawione przez podmiot nieistniejący,
 • Faktury stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
 • Faktury podające kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
 • Faktury potwierdzające czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności;
 • Brak wysyłania faktur do Ksef a możliwe sankcje – od kiedy i dla kogo?
 1. Kasy fiskalne i zwolnienie z kas fiskalnych w 2024 r.:
 • Kasy fiskalne z funkcją wysyłania e-paragonów
 • Dla kogo paragon a dla kogo faktura?
 • Zasady wysyłki i funkcjonowania paragonów po wprowadzeniu KseF;
 • E-paragony;
 • Paragon papierowy czy też mailowo dla klienta?
 • Sankcje za naruszenie obowiązku fiskalizacji;
 • Zwolnienie z kas fiskalnych.
 1. Pytania uczestników.