PROWADZĄCY:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

PROGRAM:

 1. Nieodpłatna dostawy towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług – pojęcie i uregulowania:
 • Pojęcie nieodpłatnej dostawy towarów;
 • Pojęcie nieodpłatnego świadczenia usług;
 • Częściowo odpłatna usługa lub towar;
 • Pojęcie ceny rynkowej
 • Zakup za 1,00 zł.
 • Doliczanie przychodu PIT a wyrok TK o konieczności przypisania konkretnego przychodu konkretnej osobie (zakaz przypisywania przychodu „potencjalnego”)
 1. Obowiązkowe świadczenia dla pracowników i ich rozliczanie:
 • Badania lekarskie, w tym na potrzeby korzystania z samochodu;
 • Zwrot za okulary – zasady stosowania;
 • Szkolenie BHP;
 • Odzież robocza i służbowa;
 • Ekwiwalent za pranie odzieży;
 • PPK – część pracownika i pracodawcy;
 • Świadczenia z ZFŚS – zwolnienia z opodatkowania.
 1. Sprzęt i materiały przekazane pracownikom i zleceniobiorcom a praca zdalna:
 • Materiały biurowe;
 • Laptop;
 • Telefon komórkowy
 • Ryczałt lub ekwiwalent za pracę zdalną – różnice w rozliczeniach.
 1. Rozliczanie samochodu służbowego wykorzystywanego w celach prywatnych:
 • Samochód wykorzystywany w sposób mieszany;
 • Ewidencja przebiegu pojazdu jako dokument potwierdzający wykorzystanie w celach służbowych;
 • Zakupy do samochodu: kamerka, nawigacja itp. a ich rozliczanie;
 • Zakup paliwa do samochodu – kontrole podatkowe w zakresie faktur i kilometrów;
 • Doliczanie do przychodu pracownika 250 i 400 zł a faktycznie poniesione koszty;
 • Wyjazdy prywatne: np. na wakacje a zasady rozliczeń.
 1. Impreza integracyjna, szkolenie, konferencje:
 • Pojęcie szkolenia;
 • Czy szkolenie jest podróżą służbową?
 • Impreza integracyjna dla pracowników i dla innych osób;
 • Dodatkowe atrakcje na wyjeździe i ich rozliczanie, np. lot balonem, quady, itp.
 • Impreza dla kontrahentów;
 • Konferencja krajowa a zagraniczna
 1. Prezenty, wygrane w konkursach, itp.:
 • Prezent dla pracownika a kontrahenta – różnice w rozliczeniach;
 • Prezent jako wydatek na promocję i reklamę a rozliczenie w PIT (kwota wolna od opodatkowania)
 • Kawa, herbata, ciastka;
 • Drobne upominki i gadżety z logo;
 • Kalendarze;
 • Pojęcie konkursu publicznego – co oznacza na gruncie zwolnienia z podatku PIT;
 • Rozliczanie konkursu.
 1. Rozliczenie w podatku VAT nieodpłatnych świadczeń:
 • Prawo do odliczenia z wydatków typu nieodpłatne świadczenia;
 • Obowiązek wykazania podatku należnego;
 • Faktura wewnętrzna – kiedy niezbędna?
 • Wyłączenia z konieczności wystawienia faktury wewnętrznej: próbki, materiały informacyjne, prezenty o małej wartości;
 • Ewidencja osób, którym przekazano prezent jako optymalizacja podatkowa
 • Materiały handlowe a podatek VAT;
 • Przekazanie gadżetów, prezentów, upominków a opodatkowanie podatkiem VAT;
 • Moment powstania obowiązku podatkowego.
 1. Problemy praktyczne rozliczeń podatkowych:
 • Przychód z tytułu nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń na gruncie podatku CIT i PIT;
 • Przykłady nieodpłatnego świadczenia w przypadku osób fizycznych, w tym wykorzystywanie narzędzi i urządzeń na własne potrzeby;
 • Prezent – czy dla firmy czy dla osoby fizycznej;
 • Obwiązek składania informacji PIT 11 – kto i kiedy;
 • Kwota wolna od opodatkowania z tytułu nieodpłatnych przekazań towarów – zasady zastosowania zwolnienia;
 • Obowiązki ciążące po stronie organizatora konkursu, akcji promocyjnych;
 • Przekazania towarów nierezydentom – czy konieczny PIT 11?
 1. Dyskusja z uczestnikami.