PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

PROGRAM:

I. Odpowiedzialność kierownika jednostki za sprawozdawczość oraz korekty sprawozdań.

 1. Kto odpowiada za sporządzenie i złożenie sprawozdań;
 2. Kiedy należy złożyć korektę sprawozdania w zakresie operacji finansowych;
 3. Jakie rodzaje sprawozdań należy składać i kiedy.

II. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:

Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;

 • jak prezentujemy m.in. zakup na raty, umowa nienazwana.
 • niezwrócone w terminie depozyty mające charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania;
 • kiedy m.in. instytucja kultury prezentuje dane w części E sprawozdania Rb-Z.

Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych;

 • Czy depozyty należy wykazać w sprawozdaniu;
 • Czy prezentujemy odsetki, koszty upomnień, kwoty rekompensujące;
 • Zaliczki, nadpłaty, refundacje w sprawozdaniu Rb-N.

Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych –III. Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości w składanych sprawozdaniach m.in.

III. Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości w składanych sprawozdaniach m.in.

 • nie wykazywanie zakupów na raty; niezwróconych w terminie depozytów mających charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania.
 • błędne stosowanie pojęcia: krótko, długoterminowe zobowiązania lub należności;
 • nie prezentowanie danych w sprawozdaniu Rb-Z w części D.

IV. Pytania.