PROWADZĄCY:

Ekonomista, analityk finansowy, księgowa, specjalista z zakresu analizy finansowej, zewnętrznych źródeł finansowania działalności, rachunkowości i finansów, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w obszarach finansów, księgowości i analizy finansowej, poparte wieloma dyplomami i certyfikatami. Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu finansów i księgowości (ujęcia środków trwałych, inwentaryzacji, sprawozdawczości finansowej, dostosowania polityki rachunkowości do wymogów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych). Jest autorką poradnika dla pracowników działów księgowości jednostek sektora finansów publicznych „Zamknięcie roku 2018, otwarcie roku 2019”.

PROGRAM:

 1. Cel i podstawa prawna prowadzenia wyodrębnionej księgowości dla projektów finansowanych ze  środków UE.
 1. Regulacje  wewnętrzne w zakresie rachunkowości w jednostce sektora finansów publicznych oraz u i  innych  beneficjentów realizujących projekty finansowane z UE:

– polityka rachunkowości

– dokumenty wewnętrzne powiązane z polityką rachunkowości (instrukcja obiegu dokumentów, instrukcja inwentaryzacyjna, instrukcja kasowa)

– plan kont

 1. Dostosowanie polityki rachunkowości  w jednostce sektora finansów publicznych oraz u innych  beneficjentów realizujących projekty finansowane z UE do wymagań wyodrębnionej ewidencji:
 • wyodrębniona ewidencja środków trwałych i ich umorzenie
 • wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych
 • wyodrębniona ewidencja rozrachunków
 • wyodrębniona ewidencja kosztów i przychodów
 • odpowiedni Kod Księgowy
 1. Dowody księgowe – sposób opisywania i niezbędne elementy.
 1. Zasady kontroli prawidłowości stosowania wyodrębnionej ewidencji i kodu księgowego kontrole projektów na miejscu kontrole na zakończenie realizacji projektu.
 1. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i kodu księgowego.