Ustawa o kołach gospodyń wiejskich zmieniona

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 maja 2020 r. opublikowano pod pozycją 932 ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.  ...

Jednolity tekst ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 maja 2020 r. opublikowano pod pozycją 935 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych....

Tekst jednolity ustawy o samorządzie powiatowym

W Dzienniku Ustaw z dnia 25 maja 2020 r. pod poz. 920 zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym....

Tekst jednolity ustawy Prawo oświatowe

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 maja 2020 r. pod poz. 910 zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe....

Rozporządzenie w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia skarbu państwa

W Dzienniku Ustaw z dnia 18 maja 2020 r. pod poz.884 zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia skarbu państwa. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia....

Jest już znana szacunkowa wartość produktu krajowego brutto w 2019 r.

W Monitorze Polskim z 15 maja 2020 r. pod poz. 415 opublikowano obwieszczenie PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2019 r. Na podstawie art.5 ustawy z dnia 26 października 2000r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz.U. poz.1188 oraz z 2009 r. poz.817) ogłasza się, że według pierwszego szacunku wartość produktu krajowego brutto w 2019r. wyniosła 2273,6 mld zł.  ...

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2020 r.

W Monitorze Polskim z 12 maja 2020 r. pod poz. 412 opublikowano Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r. Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosło 5331,47 zł. Ogłoszenie na podstawie art.20 pkt 2 ustawy z dnia 17grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz.53, 252 i 568).  ...

Tekst jednolity ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W Dzienniku Ustaw z dnia 08 maja 2020 r. pod poz.821 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej....

Tekst jednolity ustawy o odpadach

W Dzienniku Ustaw z dnia 04 maja 2020 r. pod poz.797 zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach....

Zmiana rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

W Dzienniku Ustaw z dnia 04 maja 2020 r. pod poz.795 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli...

Tekst jednolity - sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 kwietnia 2020 r. pod poz.704 zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym....

Tarcza 2.0

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 kwietnia 2020 r. opublikowano pod pozycją: - 694 - Ustawę z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. - 695 - Ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2....

Dane do sprawozdań Rb-27S

Na stronie Ministerstwa Finansów udostępniono dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych w okresie od 01 stycznia do 31 marca 2020 r. https://www.gov.pl/web/finanse/2020-r10...

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE!!!

 ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE!!!                          Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkanocnych Życzy Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR Krystyna Gąsiorek!...

USTAWA BUDŻETOWA NA 2020 R.

W Dzienniku Ustaw z dnia 1 kwietnia 2020 r. pod poz.571 została opublikowana Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r....