• Zadzwoń do nas 513 969 000

  • Napisz do nas biuromatmar1@gmail.com

MATMAR - Firma Szkoleniowo Konsultingowa

MATMAR - Firma Szkoleniowo Konsultingowa

GÓRNE STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2022 ROK

GÓRNE STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2022 ROK 150 150 matmar

W Monitorze Polskim pod poz. 724 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych…

Moje odpowiedzi na pytania w zakresie sprawozdawczości

Moje odpowiedzi na pytania w zakresie sprawozdawczości 150 150 matmar

Czy należność z tytułu nienależnie pobranego świadczenia społecznego rozłożona (w drodze decyzji administracyjnej) na raty na okres przekraczający jeden rok powinna być traktowana jako należność długoterminowa, której nie wykazuje się…

Zmiany do ustawy

Zmiany do ustawy 150 150 matmar

W Dzienniku Ustaw z dnia 07 lipca 2021 r. opublikowano pod: – poz. 1237 ustawę z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o…

Projekt klasyfikacji budżetowej

Projekt klasyfikacji budżetowej 150 150 matmar

Mamy projekt zmian z 17 czerwca 2021 r. do rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagraniczny. Szczegóły https://legislacja.gov.pl/projekt/12348053

Dzień Księgowego!

Dzień Księgowego! 150 150 matmar

Z okazji Dnia KSIĘGOWEGO wszystkim z tej branży, Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR życzy dużo cierpliwości i wytrwałości, wyrozumiałych pracowników kontroli, jasnych i zrozumiałych przepisów oraz bezbłędnych rozliczeń. Niech każdy dzień…

Życzenia na Dzień Samorządowca!!!

Życzenia na Dzień Samorządowca!!! 150 150 matmar

Z okazji Dnia Samorządowca firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR składa wszystkim organom wykonawczym i stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego oraz pracownikom, najserdeczniejsze życzenia, satysfakcji z codziennej pracy i aby Wasze wysiłki były…