Tekst jednolity ustawy o ochronie przeciwpożarowej

W Dzienniku Ustaw z dnia 07 maja 2021 r. pod poz. 869 opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej....

Tekst jednolity ustawy o odpadach

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 kwietnia 2021 r. pod poz. 779 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach....

Tekst jednolity ustawy o ZFŚŚ

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 kwietnia 2021 r. pod poz. 746 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych....

Tekst jednolity ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 kwietnia 2021 r. pod poz. 743 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.  ...

ŻYCZENIA!!!

 ŻYCZENIA!!!                          Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkanocnych Życzy Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR Krystyna Gąsiorek!...

Dzień KOBIET!!!

 Dzień KOBIET!!! Z okazji DNIA KOBIET Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR, życzy wszystkim Kobietom, Wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń, zadowolenia w życiu zawodowym i osobistym, dużo szczęścia i uśmiechu na każdy dzień!!!...

MOJA PUBLIKACJA W MIESIĘCZNIKU FINANSE PUBLICZNE

Do jakiego paragrafu zaklasyfikować wydatki na zakup kartek świątecznych z logo jednostki, jeśli w ofercie drukarni określono odrębnie koszt samej kartki i koszt nadruku, a na fakturze podano jedynie łączną kwotę? Jak ująć w klasyfikacji budżetowej koszt budowy obiektu o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, sfinansowany ze środków bieżących zakładu budżetowego – czy właściwy będzie § 4210, czy też § 4270? Czy zobowiązania z tytułu usług ciągłych (dostarczania mediów, odprowadzania ś...

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2020

W Monitorze Polskim z dnia 19 lutego 2021 r. opublikowano pod pozycją 199 obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2020 r. i w drugim półroczu 2020 r....

Zmiany do klasyfikacji budżetowej

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 lutego 2021 r. pod poz. 299 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych....

Tekst jednolity ustawy o finansach publicznych

W Dzienniku Ustaw z dnia 18 lutego 2021 r. pod poz. 305 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych....

Tekst jednolity ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 lutego 2021 r. pod poz. 289 opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych....

Tekst jednolity wieloletniej prognozy finansowej

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 stycznia 2021 r. pod poz. 83 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego...

Uchwała nr 6 RM zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego - już obowiązuje

W Monitorze Polskim z dnia 12 stycznia 2021 r. opublikowano pod pozycją 26 Uchwałę Nr 6 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (13 stycznia 2021 r.)....

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów

W Monitorze Polskim z dnia 11 stycznia 2021 r. opublikowano pod pozycją 11 obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów....

Program wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025

W Monitorze Polskim z dnia 11 stycznia 2021 r. opublikowano pod pozycją 10 uchwałę nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025....