• Zadzwoń do nas 513 969 000

  • Napisz do nas biuromatmar1@gmail.com

Regulamin szkoleń

1) Potwierdzenie uczestnictwa Klienta w szkoleniu jest równoznaczne
z przyjęciem zobowiązania płatności.

2) Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej na 3 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. W przypadku powiadomienia na mniej niż 3 dni roboczych Zleceniodawca ponosi 50 % kosztów szkolenia.

Nie przybycie na szkolenie oraz nie poinformowania organizatora o rezygnacji z uczestnictwa Zleceniodawca ponosi 100% koszty szkolenia.

3) Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn od siebie niezależnych lub w przypadku braku zebrania minimalnej grupy uczestników. O swej decyzji organizator obowiązany jest powiadomić uczestników, najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia w dniu jego rozpoczęcia lub każdym następnym dniu jego trwania jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe tj. nagła choroba czy wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia lub jego kontynuowanie. O zaistniałej sytuacji organizator obowiązany jest niezwłocznie powiadomić uczestników telefonicznie oraz zaproponować nowy termin szkolenia.

5) Opłatę za szkolenie należy wpłacić na konto Firmy Szkoleniowo-Doradczej MATMAR:

Numer konta:

6) Wpłat należy dokonywać nie później niż 7 dni od daty szkolenia.

7) Miejsce szkolenia: Siedziba Firmy MATMAR, ul. Wojska Polskiego 32A, 38-400 Krosno.

8) Instytucja zgłaszająca oświadcza iż wyraża zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną celów promocji jego produktów zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U.2016 poz. 922 z późn. zmianami).