VADEMECUM KADROWEGO W oparciu o: Orzecznictwo sądowe, Stanowiska PIP, Stanowiska MRPiS, Stanowiska UODO - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-02-09

czytaj więcej

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA JST 2020, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM STOSOWNYCH EWIDENCJI W KSIĘGACH ORGANU I URZĘDU JST - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-02-09

czytaj więcej

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-02-09

czytaj więcej

BŁĘDY W REALIZACJI KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ŚWIETLE WYNIKÓW ORGANÓW KONTROLI: NIK, RIO, MF - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-02-10

czytaj więcej

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH, DOKUMENTACJA WEWNĘTRZNA W ZAKRESIE GOSPODARKI FINANSOWEJ ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ OPS (2-dniowe) - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-02-11

czytaj więcej

SPRAWOZDAWCZOŚĆ J.S.T. ZA 2020 R. WG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-02-11

czytaj więcej

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA W ROKU 2021 ORAZ WYBRANE PROBLEMY W TYM ZAKRESIE - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-02-17

czytaj więcej

Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych po wprowadzeniu programu SLIM VAT w 2021 r. - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-02-22

czytaj więcej

PROBLEMATYKA ZWIERZĄT W KONTEKŚCIE ZADAŃ GMINY I POWIATU WRAZ Z OMÓWIENIEM PLANOWANEJ NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT I IN.USTAW - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-02-23

czytaj więcej

II NOWELIZACJA USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM – ZMIANY ... - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-02-24

czytaj więcej

KONTROLA ZARZĄDCZA W 2021 R. PO ZMIANIE USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Nowe podejście do wyznaczanych celów i kompetencji jednostek samorządowych oraz jednostek im podległych - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-02-24

czytaj więcej

POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ I JEJ ARCHIWIZACJA - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-02-24

czytaj więcej

SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OPERACJI FINANSOWYCH - W ROKU 2021 PO NOWEMU - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-02-25

czytaj więcej

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PO NOWEMU ZA I KWARTAŁ 2021 R. - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-03-08

czytaj więcej

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA - JAK PROWADZIĆ DLA PRACOWNIKÓW PRACUJĄCYCH W SIEDZIBIE PRACODAWCY JAK TEŻ NA PRACY ZDALNEJ - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-03-09

czytaj więcej

Oferta Szkoleń