• Zadzwoń do nas 513 969 000

  • Napisz do nas biuromatmar1@gmail.com

Szkolenia merytoryczne
i z samoobrony

Organizujemy szkolenia otwarte, które są dostępne dla wszystkich, jak również szkolenia zamknięte realizowane na konkretne Państwa zamówienie.

Szkolenia ONLINE

Szkolenia OTWARTE

Szkolenia ZAMKNIĘTE

Aktualności

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 150 150 matmar

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

W Dzienniku Ustaw z 25 października 2021 r. ogłoszona została pod poz. 1927 ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza zmiany m.in. do ustawy o dochodach jednostek samorządu, do ustawy o finansach publicznych i wielu innych ustaw. W zmianach znajdziemy m.in.:…

GÓRNE STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2022 ROK 150 150 matmar

GÓRNE STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2022 ROK

W Monitorze Polskim pod poz. 724 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022.

Moje odpowiedzi na pytania w zakresie sprawozdawczości 150 150 matmar

Moje odpowiedzi na pytania w zakresie sprawozdawczości

Czy należność z tytułu nienależnie pobranego świadczenia społecznego rozłożona (w drodze decyzji administracyjnej) na raty na okres przekraczający jeden rok powinna być traktowana jako należność długoterminowa, której nie wykazuje się w sprawozdaniu Rb-27S? Czy pojęcie „grant” jest jednoznaczne z terminem „dotacja”? Czy jst ma obowiązek sporządzać sprawozdania zbiorcze Rb-27S i Rb-28S za te okresy miesięczne,…

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR, proponuje szeroki wybór szkoleń merytorycznych w tym również szkolenia z samoobrony

Kontakt

Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR Krystyna Gąsiorek
38-400 Krosno
ul. Wojska Polskiego 32A
NIP: 684 124 48 09
Regon: 370424526

Firma godna zaufania