• Zadzwoń do nas 513 969 000

  • Napisz do nas biuromatmar1@gmail.com

Samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej składają informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2023

Samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej składają informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2023 150 150 matmar

W związku z wieloma pytaniami, chciałam zwrócić uwagę, że samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej czy samorządowe osoby prawne mają obowiązek przedstawić do 31 lipca 2023 właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego – informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2023 r., uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Należy zwrócić uwagę, że został uchylony tylko art. 266 ustawy o finansach publicznych, art. 265 ustawy o finansach publicznych OBOWIĄZUJE!!!.

ART. 265 Jednostki, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia:

1) 31 lipca roku budżetowego – informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR, proponuje szeroki wybór szkoleń merytorycznych w tym również szkolenia z samoobrony

Kontakt

Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR Krystyna Gąsiorek
38-400 Krosno
ul. Wojska Polskiego 32A
NIP: 684 124 48 09
Regon: 370424526

Firma godna zaufania