PROWADZĄCY:

Wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor  i współautor kilkudziesięciu pozycji książkowych ( w tym: aktualna z 2023r. „Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku  w instytucjach kultury” Wydawnictwo C.H. Beck ) oraz publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Prowadzi FORA Audytorów, Skarbników, Przewodniczących Rad. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

PROGRAM:

 1. Zasady ustalania podatku VAT – obowiązek podatkowy i dokumenty księgowe w podatku VAT- jak wystawiać i jak księgować.
 2. Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT- em (w tym: wybrane zagadnienia w zakresie czynności zwolnionych z VAT oraz wyłączonych z opodatkowania tym podatkiem).
 3. Częściowe odliczanie VAT- struktura (prewspółczynnik i proporcja) w Instytucji Kultury-zmienne stanowiska organów podatkowych oraz Sądów.
 4. Korekta odliczeń VAT: roczna , 5-letnia i 10-letnia –wyliczone przykłady – nowe wartości .
 5. Czym się różni:
 • „Split payment”- czyli system podzielonej płatności (MPP),
 • Biała lista podatników.
 1. SLIM VAT – zmiany w podatku VAT:
 • Faktury korygujące „ in minus” i „in plus”.
 • Inne zmiany – w tym: WIS, SLIM VAT-3,
 • Aktualne problemy w rozliczeniach VAT w Kulturze.
 1. Kasy rejestrujące w IK- pytania i odpowiedzi, np.:
 • Jak wprowadzić kasę fiskalną w IK, jak rozliczać, jak księgować, jak poprawiać błędy i reklamacje, jakie dokumenty należy stosować.
 • Faktura do paragonu – jak ją wystawić?
 • Ewidencja paragonów z NIP w JPK.