PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

PROGRAM:

TEMATYKA PORUSZANA NA SZKOLENIU ORAZ ROZPISKA:

Dzień I – 11 września br.

 • Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia od 09.00-10.00
 • 10.00-16.00 Szkolenie.
 • 13.30-14.30 Obiad.
 1. Podstawowe pojęcia klasyfikacji budżetowej, na co szczególnie zwracamy uwagę przy jej stosowaniu;
 2. Wybrane problemy z klasyfikacji budżetowej, a wywołujące problemy w jej stosowaniu np.:
 • klasyfikowanie dochodów: 063, § 064; § 080; § 094, a § 097 oraz § 095;§ 210, 217, 231-233, 269, 271, 299, 609, 610, 635, 637, 661-663, 668.
 • klasyfikowanie wydatków do § 302 oraz 303;
 • klasyfikowanie wydatków do § 419;
 • klasyfikowaniu wydatków do § 441, 442 w związku z § 470;
 • klasyfikowaniu wydatków do § 470 w związku z § 421, § 422, § 430;
 • stosowania § 422, § 424 w związku z objaśnieniami w § 421;
 • kiedy stosujemy § 439, a kiedy nie;
 • jak należy stosować i kiedy § 492, § 615 oraz § 804
 • klasyfikacja wydatków w §§ 231-233, 272-273, 610, 637, 656, 657, 658; 661-663;
 • jakie przychody i kiedy stosujemy np. § 905; § 906.
 1. Obowiązek JST w zakresie dostosowania uchwały budżetowej na rok 2024 wynikający z wprowadzonych zmian do klasyfikacji budżetowej.
 2. Znaczenie klasyfikacji budżetowej w ewidencji księgowej, np.
 • kiedy mogą mieć wpływ na czyn naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
 • czy klasyfikacji budżetowa dotyczy tylko pracowników wydziałów finansowych?
 • czy zastosowanie błędnej podziałki klasyfikacji wynika tylko z wiedzy pracowników wydziałów finansowych?
 1. Pytania i dyskusja z uczestnikami.
 • 19.00 Kolacja.

Dzień II – 12 września br.

 • 07.00-9.00 Śniadanie.
 • 09.00- 13.30 Wykład:

I. Co możemy wyczytać z danych zaprezentowanych w poszczególnych wzorach sprawozdań budżetowych, poprzez zastosowanie klasyfikacji budżetowej?

II. Wybrane problemy ze sprawozdawczości budżetowej – na co zwrócić uwagę, przy prezentowanych danych m.in.

 1. Sprawozdanie Rb-27S m.in.:
 • dochody wykonane w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej;
 • dochody wykonane, dochody otrzymane w paragraf 001;
 • dotacje, a środki w dochodach wykonanych;
 • należności sporne, a zaległości netto;
 • skutki w kolumnach od 11-14
 1. Prezentowanie danych wynikające ze złożonej korekty deklaracji przez podatnika;
 2. Prezentowanie danych w kolumnie „zaległości netto”;
 3. Sprawozdanie Rb-27ZZ:
 • prezentowane dane w kolumnie „potrącone na rzecz jst”;
 • powiązanie z danymi sprawozdania jednostkowego JST Rb-27S.
 1. Sprawozdanie Rb-28S, a prezentowane dane m.in.:
 • Czy zaangażowanie, może być wyższe od planu;
 • Zobowiązania ogółem;
 • Wydatki niewygasające kiedy i u kogo w sprawozdaniu.
 1. Kiedy może wystąpić symbol 4990 i w których kolumnach sprawozdania.
 2. Sprawozdanie Rb-28NWS:
 • wydatki w wykonaniu, kiedy.
 1. Sprawozdanie Rb-NDS m.in.:
 • kredyty krótkoterminowe zaciągane przez jst należy pokazywać czy nie?
 • udzielona pożyczka przez jst i spłacona w sprawozdaniu?
 • wiersz D13, D14, D16, plan a wykonanie.
 1. Sprawozdanie Rb-30S
 • dotacja celowa na inwestycje, w której części sprawozdania jest prezentowana;
 • amortyzacja i jej właściwa prezentacja;
 • dotacja przedmiotowa.
 1. Zakup na raty, umowa nienazwana, leasing finansowy itp. w sprawozdaniu Rb-Z.
 2. Dane w sprawozdaniu Rb-UZ, a dane w sprawozdaniu Rb-Z.
 3. Zaliczki, nadpłaty, refundacje w sprawozdaniu Rb-N.
 4. Te i inne nieprawidłowości zostaną przedstawione na przykładach, poparte przepisami prawa.

III. Jaki skutek może mieć błędna podziałka klasyfikacji budżetowej zastosowana w ewidencji, a następnie zaprezentowana w sprawozdawczości budżetowej, np. – kiedy skutki finansowe? kiedy naruszenia dyscypliny finansów publicznych ?

IV. Pytania, podsumowanie i zakończenie szkolenia.

 • 13.30-14.30 Obiad.