I PROWADZĄCY:

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

II PROWADZĄCY:

Radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

PROGRAM:

Dzień I – 23 września br.

 • Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia od 15.00
 • 19.00 Kolacja

Dzień II – 24 września br.

 • 07.00-09.00 Śniadanie.
 • 09.00-16.00 Wykład.
 • 13.30-14.30 Obiad.

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA ROK 2024

 1. Chcesz prawidłowo opracować projekt uchwały budżetowej ? Pamiętaj jako organ wykonawczy, aby przekazać założenia dla swoich jednostek organizacyjnych, a otrzymasz informacje takie jak potrzebujesz do prac nad projektem budżetu;
 1. Zasady opracowania projektu uchwały budżetowej:
 • szczegółowość projektu uchwały budżetowej; kto decyduje o jej szczegółowości? jakie elementy są obligatoryjne?, jakie elementy fakultatywne mogą wystąpić? Na jakie zadania zwrócić szczególną uwagę?
 • szczególne zasady wykonywania budżetu;
 • upoważnienia dla organu wykonawczego;
 • uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej.
 1. Opracowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej:
 • konstrukcja;
 • informacje niezbędne do sporządzenia projektu wpf;
 • relacje z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych;
 • przedsięwzięcia w projekcie wieloletniej prognozy finansowej;
 • objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej;
 • zgodność projektu uchwały budżetowej z projektem wieloletniej prognozy finansowej;
 1. Przekazywanie informacji dla kierowników jednostek budżetowych celem opracowania projektu planu finansowego: termin, szczegółowość.
 2. Najczęściej występujące nieprawidłowości w trakcie prac nad projektem uchwały budżetowej oraz WPF.
 3. Pytania i dyskusja z uczestnikami.
 • 19.00 Uroczysta kolacja.

Dzień III – 25 września br.

 • 07.00-9.00 Śniadanie.
 • 09.00- 13.00 Wykład:

USTAWA O OCHRONIE SYGNALISTÓW W PRAKTYCE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANU PUBLICZNEGO, PRACODAWCY, ROLA ORGANU WYKONAWCZEGO JST.

 1. Naruszenie prawa w rozumieniu ustawy o ochronie sygnalistów. Zakres naruszeń ( prawo pracy, korupcja, zamówienia publiczne, rynki finansowe, ochrona środowiska i inne… , możliwość zgłaszania informacji o naruszeniach dotyczących obowiązujących w podmiocie prawnym regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych)
 1. Podmioty objęte zakresem ustawy. Omówienie.
 2. W jakich sytuacjach nie stosujemy ustawy o ochronie sygnalistów.
 3. Kto może być sygnalistą zgłaszającym naruszenie prawa ( katalog podmiotów)
 4. Moment objęcia sygnalisty ochroną
 5. Zgłoszenia anonimowe
 6. Działania odwetowe – szeroki katalog działań
 7. Ciężar dowodu przy działaniach odwetowych
 8. Działania odwetowe a stosunek pracy, umowy cywilno-prawne, inny niż stosunek pracy stosunek prawny stanowiący podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby
 9. Uprawnienia sygnalisty w przypadku działań odwetowych ( szkoda, odszkodowanie)
 10. Ochrona sygnalisty
 11. Brak odpowiedzialności sygnalisty
 12. Brak możliwości zrzeczenia się swoich praw przez sygnalistę
 13. Uprawnienia osoby, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę
 14. Podmioty zobowiązane do przyjęcia Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych. Wprowadzenie procedury, konsultacje. Wejście w życie.
 15. Procedura zgłoszeń wewnętrznych – obligatoryjne elementy i elementy fakultatywne. Jak napisać prawidłową procedurę, przykładowa procedura.
 16. Przebieg postępowania w sprawie zgłoszenia naruszenia – omówienie krok po kroku
 17. Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych
 18. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych
 19. Procedura zgłoszeń zewnętrznych. Podmioty zobowiązane do przyjęcia procedury. Omówienie postępowania krok po kroku. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych
 20. Prawa i obowiązki organu publicznego
 21. Informacje zwrotne – omówienie praktyki
 22. Działania następcze – możliwe scenariusze
 23. Sprawozdawczość – obowiązki
 24. Publikacje na BIP – zakres danych publikowanych
 25. Ujawnienia publiczne.
 26. Odpowiedzialność karna.
 27. Ochrona danych osobowych sygnalisty i innych osób. Obowiązki administratorów danych osobowych. Omówienie postępowania z zakresu ochronny danych osobowych. Jak się przygotować.
 28. Ujawnianie danych osobowych.
 29. Dyskusja i praktyki.
 • 13.00-14.00 Obiad.