PROWADZĄCY:

Wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor  i współautor kilkudziesięciu pozycji książkowych ( w tym: aktualna z 2023r. „Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku  w instytucjach kultury” Wydawnictwo C.H. Beck ) oraz publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Prowadzi FORA Audytorów, Skarbników, Przewodniczących Rad. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

PROGRAM:

 1. Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w Instytucjach Kultury- wyjaśnienia:
 • Definicja ustawowa działalności kulturalnej.
 • Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna w instytucjach kultury (IK).
 • Kiedy działalność statutowa IK staje się działalnością gospodarczą?
 • Dodatkowa działalność gospodarcza w IK.
 1. Podatek VAT – zasady działania:
 • Jak IK korzysta z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT (zwolnienie do 200 tys. zł.)?
 • Kogo nie obejmuje zwolnienie podmiotowe z VAT?
 • Utrata prawa do zwolnienia podmiotowego.
 • Zwolnienie przedmiotowe w IK – które usługi i dostawa towarów ściśle związanych z usługami kulturalnymi może być zwolniona a kiedy instytucja kultury zwolnienia nie może zastosować.
 1. Zasady ustalania podatku VAT – obowiązek podatkowy:
 • Ogólne zasady rozliczania podatku VAT.
 • Czynności złożone świadczone przez IK a stawka VAT .
 • Obowiązek podatkowy VAT w IK – ogólny czy szczególny?
 • Umowy cywilnoprawne a VAT w IK:

–    najem, dzierżawa,

–    sponsoring i reklama – ewidencja księgowa,

–    nieodpłatne świadczenia:  darowizny, użyczenia, konkursy.

 1. Dokumentacja w podatku VAT – jak wystawiać i jak księgować:
 • Czy IK powinna wystawić rachunek czy fakturę osobie fizycznej np. potencjalnemu uczestnikowi zajęć na jego żądanie; Jeśli tak,  to jak powinien wyglądać taki dokument?
 • Jakie dane powinna zawierać faktura?
 • Terminy wystawienia faktur?
 • Faktury i noty korygujące- które kiedy?
 • Faktury zaliczkowe.
 • Czym jest faktura pro forma.
 • Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych.
 • Dokumenty, które nie uprawniają do odliczenia VAT-u
 • Faktury korygujące „ in minus” i „in plus” – po zmianach.
 • Faktura a sprzedaż na kasie fiskalnej.
 1. Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT- em (w tym: wybrane zagadnienia w zakresie czynności zwolnionych z VAT oraz wyłączonych z opodatkowania tym podatkiem) – ewidencje:
 • Podstawa opodatkowania – definicja.
 • Prawo do odliczenia VAT w instytucjach kultury: artystycznych i pozostałych.
 • Częściowe odliczanie VAT- struktura (prewspółczynnik i proporcja) w Instytucjach Kultury.
 • Korekta odliczeń VAT: roczna , 5-letnia i 10-letnia – wyliczone przykłady.
 • Zmiany w podatku VAT w zakresie proporcji – w 2023r.
 1. JPK_V7M(2) /JPK_V7K(2) – po zmianach – wybrane zagadnienia dla IK:
 • Jakie oznaczenia w zakresie podatku VAT należnego i podatku  naliczonego stosuje IK  w  ewidencji  JPK_V7M :

–    dotyczące grup towarów i usług- GTU 1-13,

–    typów dokumentów w ewidencji sprzedaży i zakupu,

–    dodatkowych  danych  ewidencyjnych

 1. Inne zmiany – w tym WIS, SLIM VAT-3:
 • WIS- korzystanie z ochrony prawnej.
 • Okres ważności WIS.
 • Nowy wzór WIS-W od 1 lipca 2023 r.
 • Zmiany w rozliczaniu faktur korygujących  od 1 lipca 2023r.
 • Odejście od konieczności wystawiania raportów papierowych przez użytkowników kas online.
 • Zmiany dotyczące proporcji odliczenia VAT od 1 lipca 2023r.
 • Wyższy limit małego podatnika VAT.
 • VAT z tytułu WNT i WDT- zmiany.
 1. Aktualne problemy w rozliczeniach VAT w Kulturze.