PROWADZĄCY:

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy z ponad 16 letnim doświadczeniem w doradztwie dla przedsiębiorstw i podmiotów sektora finansów publicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w PwC w dziale podatkowym oraz w KPMG Tax. Kierowała działem VAT w renomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, zarówno bieżącą obsługą klientów jak również doradztwem projektowym (restrukturyzacje, przeglądy podatkowe i celowe, projekty optymalizacyjne, postępowania, ceny transferowe). Od 2013r. prowadzi własną Kancelarię Doradztwa. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego (Rzeczpospolita, Finanse Publiczne, Wspólnota, Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa) oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, jak również komentatorką w programach telewizyjnych. Uczestniczyła jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej.

PROGRAM:

 1. Kiedy jednostka samorządowa działa jako podatnik?
 • Istota podatku VAT jako podatku od wartości dodanej, podstawowe zasady systemu podatku VAT
 • Rola orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE
 • Rola interpretacji prawa podatkowego Ministra Finansów
 • Struktura polskich przepisów dotyczących VAT (ustawy i rozporządzenia)
 • Czynności opodatkowane VAT
 • Definicja podatnika VAT
 • kiedy jednostka działa jako podatnik – przesłanki rozróżnienia charakteru czynności, obszary problematyczne;
 • odszkodowania,
 • najem i dzierżawa,
 • dotacje celowe i projektowe,
 • zadania zlecone a VAT, działalność statutowa a gospodarcza,
 • pojęcie opodatkowanej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług,
 • transakcje unijne i zagraniczne – podstawowe informacje.
 1. Czynności Jednostek z zakresu oświaty i pomocy społecznej:
 • interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów
 • dotychczasowe orzecznictwo
 • od kiedy należy zmienić podejście, czy korygować rozliczenia?
 • procedury
 • wpływ na współczynnik.
 1. Kontrole NIK– jak sprawdzić czy jednostka wypełnia obowiązki w zakresie VAT:
 • Geneza centralizacji,
 • Przyjęte procedury i ich weryfikacja w jednostce,
 • Sprawdzenie umów,
 • Sprawdzenie dokumentowania sprzedaży,
 • Obieg informacji w jednostce,
 • Odliczać czy nie odliczać?
 • Gospodarność a brak odliczeń,
 • Typowe błędy,
 • Rekomendacje z praktyki.
 1. Zmiana interpretacji Ministerstwa Finansów i linii orzeczniczych:
 • alokacja bezpośrednia zakupów,
 • kiedy współczynnik a kiedy 100% odliczeń,
 • klucze przypisania,
 • zmiana praktyki dot. odliczania VAT przez samorząd od inwestycji wod-kan,
 • zmiana przeznaczenia – zapadłe i oczekiwane orzeczenia,
 • zmiany w opodatkowaniu dotacji VAT,
 • przełomowe orzeczenie z 30 listopada 2022r. WSA w Lublinie o sygn. I SA/Lu 398/22 dotyczące możliwości i zakresu odliczenia VAT od inwestycji w Instytucji Kultury,
 • 24 czerwca 2022r. wyrok o sygn. akt lll SA/Wa 2905/21 pozwalający jednostkom sektora finansów publicznych odliczać VAT od wydatków na samochody bez konieczności stosowania prewspółczynnika VAT,
 • projekty parasolowe, dotacje OZE, piece, wymiana eternitu,
 • wkład do kotła, dodatkowe godziny, usługi opiekuńcze – opodatkowanie VAT w orzeczeniach NSA,
 • najnowsze orzecznictwo NSA dot. kanalizacji,
 • VAT kwalifikowany, kiedy wpisać w oświadczenie VAT kwalifikowany?
 • orzecznictwo NSA kwalifikowalność VAT a brak odliczenia,
 • praktyka stosowania przepisów i odpowiedzialność,
 • rezygnacja z odliczenia VAT a zarzut niegospodarności.
 1. JPK_V7M – aktualne problemy i próby odpowiedzi wobec niejasnych stanowisk organów podatkowych:
 • przybliżenie nowych przepisów:
 • dane wykazywane w nowym pliku JPK_VAT,
  • GTU,
  • procedury,
  • oznaczenia dokumentów,
  • likwidacje deklaracji,
  • Przesyłanie nowego JPK_VAT,
  • terminy,
  • kary i sankcje.
 • objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów,
 • odpowiedzi MF na pytania.
 • nowe obowiązki Jednostek i pracowników,
 • procedury,
 • sprzedaż na kasie fiskalnej, korekty obrotu,
 • typowe błędy i wątpliwości,
 • jakie transakcje oznaczać TP w sektorze publicznym?
 • kary za błędy w JPK, podstawy, odwołania,
 • sposoby korekty JPK, czynny żal?
 1. Objaśnienia podatkowe dotyczące opodatkowania VAT kontraktów drogowych (umowy typu utrzymanie drogi, remonty, odśnieżanie, oczyszczanie, monitorowanie, koszenie trawników czy oznakowanie):
 • usługa kompleksowa,
 • orzecznictwo i stanowisko Ministra,
 • przykłady praktyczne,
 • kiedy 23 a kiedy 8 % VAT?
 1. Zmiany wynikające z pakietu Slim VAT:
 • nowe zasady korekty obrotu VAT,
 • objaśnienia MF,
 • zmiany w eksporcie,
 • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, w przypadku rozliczeń VAT w okresach miesięcznych,
 • spójne kursy walut,
 • nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
 • podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty o małej wartości.
 1. Planowane wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur:
 • główne założenia,
 • wpływ na rozliczenia sektora finansów publicznych.
 1. Należyta staranność, wykaz podatników i split payment:
 • metodyka należytej staranności,
 • przepisy, objaśnienia i praktyka,
 • split payment MPP w nowym JPK,
 • katalog towarów i usług objęty obowiązkowym split payment,
 • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
 • problemy praktyczne,
 • co grozi w przypadku błędu?
 • Rejestr podatników tzw. „Biała lista”, jak daleko sprawdzać kontrahenta?
 • Procedury i zmiany w umowach w związku z nowelizacjami,
 • wyłudzenia w sektorze, jak się bronić w czasie kontroli?
 1. Zwolnienia z VAT sprzedaży nieruchomości:
 • pierwsze zasiedlenie,
 • orzeczenie TSUE,
 • zakres zwolnienia po zmianach,
 • konieczność korekty i możliwość wyboru zwolnienia lub opodatkowania,
 • problemy interpretacyjne,
 • zmiana użytkowania wieczystego we własność.