PROWADZĄCY:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

PROGRAM:

 1. Zmiany w zakresie ZFSS od 2024 r.:
 • Wysokość odpisu obowiązująca w 2024 r. – ZMIANA KWOT od 01/01/2024
 • Zasady wyliczenia odpisu za 2024 r.
 • Podstawa wyliczenia odpisu dla emerytowanych nauczycieli – zmiana zasad;
 • Kwota wolna od podatku – 000,00 zł. czy 1.000 zł.?
 1. Kryterium dochodowe ustalane w 2024 r.:
 • Kwota 500+ czy 800+?
 • Inne świadczenia socjalne wprowadzone w 2023 r., w tym NOWY dodatek węglowy a obliczanie dochodu;
 • Kryterium dochodowe a praca w kilku podmiotach;
 • Oświadczenie o dochodach – sposoby weryfikacji prawidłowości wykazanych danych.
 1. Aktualne problemy dotyczące ZFŚS:
 • Interpretacje dotyczące zwolnienia dla dzieci i młodzieży z tytułu kolonii, obozów, zimowisk, wczasów;
 • Zasady przyznawania zapomóg losowych, z tytułu klęski żywiołowej;
 • Osoby korzystające z NOWYCH ulg: emeryci niepobierający emerytury, dzieci 4+, powracający z zagranicy a świadczenia z ZFŚS;
 • Problemy praktyczne rozliczania zwolnień – zbieg zwolnień z podatku;
 • Wczasy pod gruszą o emeryci należący do ZFŚS;
 • Zajęcie komornicze a świadczenia z ZFŚS
 • Prawo do świadczeń a praca na część etatu.
 • Wyrok TK z lipca 2014 r. – wpływ na ustalanie zasad opodatkowania PIT;
 • Zwolnienia z opodatkowania podatkiem PIT- kwoty, przesłanki, stosowanie.
 1. Komisja socjalna:
 • czy jest obowiązkowa?
 • Kto wchodzi w skład Komisji?
 • Czy decyzje Komisji są wiążące?
 • Sposób funkcjonowania – regulamin odbywania posiedzeń Komisji
 • Komisja Socjalna a związki zawodowe – wzajemne relacje.
 1. Regulamin ZFŚS:
 • podstawowe zapisy;
 • możliwe wydatkowanie;
 • najczęściej pojawiające się błędy;
 • Regulamin a Ustawa o ZFŚS;
 • zmiany Regulaminu.
 1. Dyskusja z uczestnikami.