• Zadzwoń do nas 513 969 000

  • Napisz do nas biuromatmar1@gmail.com

Szkolenia merytoryczne
i z samoobrony

Organizujemy szkolenia otwarte, które są dostępne dla wszystkich, jak również szkolenia zamknięte realizowane na konkretne Państwa zamówienie.

Szkolenia ONLINE

Szkolenia OTWARTE

Szkolenia ZAMKNIĘTE

Aktualności

GÓRNE STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2022 ROK 150 150 matmar

GÓRNE STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2022 ROK

W Monitorze Polskim pod poz. 724 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022.

Moje odpowiedzi na pytania w zakresie sprawozdawczości 150 150 matmar

Moje odpowiedzi na pytania w zakresie sprawozdawczości

Czy należność z tytułu nienależnie pobranego świadczenia społecznego rozłożona (w drodze decyzji administracyjnej) na raty na okres przekraczający jeden rok powinna być traktowana jako należność długoterminowa, której nie wykazuje się w sprawozdaniu Rb-27S? Czy pojęcie „grant” jest jednoznaczne z terminem „dotacja”? Czy jst ma obowiązek sporządzać sprawozdania zbiorcze Rb-27S i Rb-28S za te okresy miesięczne,…

Zmiany do ustawy 150 150 matmar

Zmiany do ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 07 lipca 2021 r. opublikowano pod: – poz. 1237 ustawę z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – poz. 1240 opublikowano ustawę z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Projekt klasyfikacji budżetowej 150 150 matmar

Projekt klasyfikacji budżetowej

Mamy projekt zmian z 17 czerwca 2021 r. do rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagraniczny. Szczegóły https://legislacja.gov.pl/projekt/12348053

Dzień Księgowego! 150 150 matmar

Dzień Księgowego!

Z okazji Dnia KSIĘGOWEGO wszystkim z tej branży, Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR życzy dużo cierpliwości i wytrwałości, wyrozumiałych pracowników kontroli, jasnych i zrozumiałych przepisów oraz bezbłędnych rozliczeń. Niech każdy dzień niesie Państwu dużo satysfakcji z wykonywanej pracy.

Życzenia na Dzień Samorządowca!!! 150 150 matmar

Życzenia na Dzień Samorządowca!!!

Z okazji Dnia Samorządowca firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR składa wszystkim organom wykonawczym i stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego oraz pracownikom, najserdeczniejsze życzenia, satysfakcji z codziennej pracy i aby Wasze wysiłki były zauważalne. Przyjmijcie Państwo również wyrazy wdzięczności i uznania za trud, poświęcenie, zaangażowanie, dobre pomysły oraz ciężką pracę, która przyczynia się do krzewienia idei samorządności wśród…

Najnowsze szkolenia

Nasze hity szkoleniowe!