PROWADZĄCY:

Radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

PROGRAM:

 1. Czym są doręczenia elektroniczne?
 2. Jakiej korespondencji dotyczą doręczenia elektroniczne ?
 3. Jaki cel ma ustawa o doręczeniach elektronicznych i jakie wywoła skutki.
 4. W jakich terminach poszczególne podmioty będą stosować doręczenia elektroniczne. Wątpliwości w kontekście jednostek organizacyjnych jst i innych podmiotów.
 5. Kim jest podmiot publiczny w rozumieniu ustawy a kim podmiot niepubliczny. Jak będzie w praktyce, jakie obowiązki mają podmioty publiczne.
 6. Czym jest :
 • Adres do doręczeń elektronicznych – ADE
 • Skrzynka doręczeń – SD
 • Operator wyznaczony – OW
 • PURDE – Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego – standardy, eidas, usługi zaufania publicznego
 • PUH – Publiczna Usługa Hybrydowa
 • Kwalifikowana Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego – KURDE – standardy
 1. Krajowy system edoręczeń – z jakich elementów się składa
 2. Jak będą wyglądały doręczenia w ramach PURDE w podmiotach publicznych.
 • Znaczenie Bazy Adresów Elektronicznych ( BAE) dla PURDE, jak uzyskać wpis adresu do doręczeń w BAE, skutki wpisu do BAE, czy można zrezygnować z adresu do doręczeń elektronicznych
 • Zawarcie umowy na świadczenie PURE z Pocztą Polską – jak będzie wyglądać
 • Usługi dodatkowe
 • Zestawienia statystyczne dla podmiotów publicznych
 • Znaczenie adresu e-mail do notyfikacji
 • Przez jaki czas korespondencja w ramach realizacji PURDE jest dostępna do pobrania przez adresata
 • Wielkość pojedynczej korespondencji w ramach realizacji PURDE
 • Wymagania dla plików załączanych do przesyłek w ramach realizacji PURDE
 • integracja systemu kancelaryjnego z systemem OW z wykorzystaniem API
 • doręczanie korespondencji za pomocą PURDE, kiedy dochodzi do doręczenia
 • Dowody potwierdzające poszczególne etapy świadczenia PURDE ( dowody wysłania , dowody otrzymania, dowody jako nieodłączna część korespondencji, okres przechowywania dowodów

Jak założyć adres do doręczeń – zróbmy to razem, czynności przy założeniu adresu do doręczeń – krok po kroku , wspólne założenie adresu do doręczeń, jakie dane będą konieczne.

 1. Jak kwalifikować podmiot publiczny – czym jest „urząd” w kontekście założenia adresu do doręczeń, wątpliwości interpretacyjne.
 2. Profil zaufany a podpis kwalifikowany przy zakładaniu ADE
 3. Pełnomocnictwo do założenia adresu do doręczeń
 4. Skrzynka do doręczeń
 • Skrzynka do doręczeń jako system informatyczny
 • OW jako właściciel i administrator skrzynki
 • Kiedy dochodzi do udostępnienia skrzynki do doręczeń
 • Kim jest Administrator Skrzynki do Doręczeń, zadania Administratora, udzielanie dalszych pełnomocnictw, kogo ustanowić Administratorem, zarządzenie w sprawie wyznaczenia Administratora- czy jest konieczne
 • Dostęp do zasobów skrzynki
 • Pojemność skrzynki dla podmiotów publicznych i innych
 • Archiwizacja korespondencji
 • Jak wygląda skrzynka do doręczeń – na przykładzie
 • Jak wyszukiwać adresata w skrzynce do doręczeń
 1. Relacja między doręczeniami elektronicznymi a EPUAP, czy można będzie użytkować EPUAP i na jakich zasadach, przepisy przejściowe.
 2. Jak będą wyglądały doręczenia w ramach PUH
 • Publiczna Usługa Hybrydowa – jak przygotować wysyłkę aby nie została odrzucona przez OW – pocztę Polską- warunki dla przesyłek w ramach PUH.
 • Doręczanie przesyłek w ramach PUH – krok po kroku – Możliwe scenariusze przy realizacji PUH
 • Czas realizacji PUH, maksymalna ilość kartek, parametry podstawowe i dodatkowe
 • Wymagania dla pliku PDF z treścią korespondencji dla przesyłki w ramach realizacji PUH
 • Wielkość przesyłki w ramach PUH
 • Czynności OW – Poczty Polskiej w ramach realizacji PUH
 • Potwierdzenie nadania, potwierdzenie doręczenia, niedoręczenie przesyłki, raporty, zwroty do nadawcy. Kiedy dochodzi do doręczenia
 • Dostępność dowodów w związku z realizacją PUH
 • Awers i rewers strony adresowej
 • Czas realizacji PUH
 • Niszczenie przesyłek jako usługa dodatkowa
 • PUH w kontekście tajemnicy korespondencji i ochrony danych osobowych
 1. Regulamin PURDE i PUH.
 2. Kiedy nie będziemy stosować przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych a kiedy nie będziemy stosować PURDE i PUH – omówmy to na przykładach.
 3. Czy podmiot publiczny będzie mógł wysyłać korespondencję zwykłym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru jak czynił dotychczas ?
 4. Co z listami zwykłymi?
 5. Ile za to zapłacimy?
 • Opłaty za PURDE
 • Opłaty za PUH
 • Kto jest zwolniony z opłat
 • Wystawianie faktur
 • Naliczanie odsetek
 1. Rola EZD, systemy kancelaryjne, integracja systemów z doręczeniami elektronicznymi, gdzie znaleźć wersje demo oraz instrukcje na ten temat.
 2. Czy podmiot publiczny musi mieć EZD aby korzystać z Doręczeń Elektronicznych
 3. Korespondencja podmiotów publicznych z podmiotami niepublicznymi i osobami fizycznymi
 4. Które podmioty niepubliczne zobowiązane są posiadać adres do doręczeń
 5. Kwalifikowane Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego KURDE – na czym polegają, standardy, kogo dotyczą, zasady.
 6. Czy możliwa jest rezygnacja z  usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
 7. Odpowiedzialność operatora wyznaczonego – Poczty Polskiej oraz skutki dla podmiotów publicznych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania PURDE lub PUH przez Pocztę Polską
 8. Jak będzie wyglądać postępowania administracyjna na gruncie kpa po 10 grudnia 2023r. Doręczanie korespondencji w trakcie postępowań administracyjnych. Hierarchia doręczeń. Rola BAE w postępowaniach administracyjnych. Kiedy dojdzie do doręczenia. Wnoszenie pism za pomocą adresu do doręczeń elektronicznych. Czy będzie można składać podania za pomocą poczty elektronicznej. Adres do korespondencji wpisany do BAE i jego znaczenie dla organu. Odmiejscowienie doręczeń. Ukryte wyłączenie w kpa.
 9. Ochrona danych osobowych , RCP, analizy ryzyka, zgody, upoważnienia, podstawy prawne przetwarzania.
 10. Dyskusja.