PROWADZĄCY:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

PROGRAM:

 1. Zmiany od 2024 r.:
  • Kwota wynagrodzenia płatnika 0,3% a nie 0,6%;
  • Odliczenie składek na rzecz związków zawodowych w wysokości 840,00 zł;
  • Odpis na ZFSS – zmiana wysokości;
  • Odpis od emerytów nauczycieli – zmiana wysokości;
  • Kryterium dochodowe do ZFSS – co brać pod uwagę?
  • Działalność nierejestrowana – wysokość możliwego przychodu miesięcznego.
 1. Druk PIT-2– problemy i zasady wypełniania:
 • Kwota wolna od podatku: 300,00 lub 150,00 lub 100,00 – kiedy i jak stosować?
 • Zasady wskazywania kwoty wolnej w przypadku stosowania art. 42e
 • Oświadczenie dla osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • Oświadczenie o stosowaniu ulg podatkowych;
 • Jak liczyć 4-letni okres stosowania ulgi dla powracających z zagranicy;
 • Wybór podwyższonych kosztów uzyskania przychodów;
 • Rezygnacja z ulgi dla młodych;
 • Rezygnacja z kosztów podatkowych;
 • Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy – dla kogo możliwość?
 • Zmiany PIT-2 składane w trakcie roku;
 • Złożone oświadczenia i druki w latach poprzednich a nowy formularz – czy trzeba aktualizować?
 1. Problemy w zakresie rozliczeń pracowników;
  • Rozliczanie podróży służbowych;
  • Stawki za 1 km przebiegu pojazdu;
  • Podróż służbowa a jazdy lokalne;
  • Zwolnienie z ZUS i PIT świadczeń z tytułu podróży służbowych
  • Aktualne problemy związane z rozliczaniem podróży służbowych: badania lekarskie, polecenie wyjazdu służbowego i rozliczenie, kontrole PIP
  • Praca zdalna a ryczałt i ekwiwalent za wykorzystanie prywatnego sprzętu – NOWOŚĆ w rozliczeniach od kwietnia 2023 r.;
 • Zasady wyliczania ryczałtu i ekwiwalentu: różnice w rozliczeniach, co brać pod uwagę, problemy praktyczne;
 • Projektowane uregulowania work-life balance;
 1. Aktualne problemy w rozliczaniu ZFŚS:
 • Wysokość odpisu obowiązująca w 2024 r. – ZMIANA KWOT
 • Kwota wolna od podatku – zmiana kwoty do 1.000,00 zł.;
 • Interpretacje dotyczące zwolnienia dla dzieci i młodzieży z tytułu kolonii, obozów, zimowisk, wczasów;
 • Zasady przyznawania zapomóg losowych, z tytułu klęski żywiołowej;
 • Osoby korzystające z NOWYCH ulg: emeryci niepobierający emerytury, dzieci 4+, powracający z zagranicy a świadczenia z ZFŚS;
 • Problemy praktyczne rozliczania zwolnień – zbieg zwolnień z podatku;
 • Wczasy pod gruszą o emeryci należący do ZFŚS;
 • Zajęcie komornicze a świadczenia z ZFŚS.
 • Kwota 500+ i inne świadczenia socjalne planowane w 2023 r., w tym NOWY dodatek węglowy a obliczanie dochodu;
 • Oświadczenie o dochodach – sposoby weryfikacji prawidłowości wykazanych danych;
 • Prawo do świadczeń a praca na część etatu;
 • Zajęcie komornicze a świadczenia z ZFŚS.
 1. Umowy cywilnoprawne – zasady rozliczeń
 • Umowa zlecenie bez ZUS i ze składkami ZUS – kiedy?;
 • Kolejne umowy zlecenia zawierane co miesiąc- czy konieczne wyrejestrowywanie z ZUS?
 • Umowa o dzieło zwolniona z ZUS
 • Obowiązek zgłoszeniowy do ZUS na druku RUD każdej umowy o dzieło;
 • Zasady dokonywanie zgłoszeń;
 • Umowa o zarządzanie jako umowa nienazwana.
 1. Dyskusja z uczestnikami.