PROWADZĄCY:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

PROGRAM:

I. Rozliczanie szkoleń.

 1. Pojęcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych wprowadzona Polskim Ładem:
 • Zasady stosowania ulgi na tzw. szkolnictwo wyższe;
 • Szkolenia stacjonarne i on-line
 • Szkolenia obowiązkowe a dobrowolne
 • Powiązanie szkolenia z wykonywanymi obowiązkami pracowniczymi
 • Szkolenia innych osób niż pracownicy: zleceniobiorcy, stażyści itp
 1. Koszty szkoleń:
 • Koszty dojazdu – jak rozliczać
 • Czy szkolenie jest podróżą służbową?
 • Koszt szkolenia opłacony przez pracownika – zasady zwrotu;
 • Wyżywienie a dieta;
 • Materiały i inne wydatki związane ze szkoleniem
 1. Studia i kursy podyplomowe:
 • Powiązanie kierunku studiów z wykonywanymi obowiązkami pracowniczymi – obecnie i w przyszłości;
 • Dodatkowy urlop związany ze studiami;
 • Umowa z pracownikiem – czy konieczna?
 • Rodzaje kosztów związanych ze studiami i ich rozliczanie: kosztu studiów, zakwaterowania, egzaminów, itp.
 • Zasady zwrotu przez pracownika poniesionych przez pracodawcę kosztów.

II. Rozliczanie podróży służbowych.

 1. Zasady wypłaty diety i ryczałtów po zmianach oraz nowe zasady ich wyliczania:
 • dieta krajowa uzależniona od ilości posiłków zapewnionych pracownikom;
 • dieta zagraniczna – kiedy i czy zawsze?
 • Zasady wypłacania i zmiany ryczałtów wypłacanych pracownikom;
 • limity ryczałtów za noclegi zagraniczne;
 • limit za noclegi krajowe – zasady stosowania
 • NOCLEG ZE ŚNIADANIEM– problemy praktyczne i możliwe rozwiązania faktyczne;
 • problemy praktyczne związane z wypłacaniem diet, w tym posiłek z kontrahentem, obiad na szkoleniu itp.
 1. Rozliczanie podróży służbowej:
 • Druk delegacji – z miejsca zamieszkania
 • Podróż zagraniczna do kilku państw;
 • moment rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej – problemy praktyczne;
 • wyjazd do kilku państw – dotychczasowe uregulowania a nowe zasady;
 • praktyczne problemy związane z wyjazdami zagranicznymi po zmianach, np. moment przekraczania granic, zasady ustalania diet za pobyt w danym państwie;
 1. Dokumenty związane z rozliczaniem podróży służbowych i oddelegowania:
 • polecenie wyjazdu służbowego – obowiązki formalne dokumentu – kto i kiedy podpisuje;
 • skutki prawne wyjazdu bez polecenia pracodawcy;
 • potwierdzenie pobytu pracownika w danym miejscu jako dodatkowy obowiązek nie wynikający z przepisów prawa pracy;
 • rozliczenie wyjazdu – wymagania formalne, w tym zatwierdzenia formalne, merytoryczne i do wypłaty;
 • dokumenty podpinane pod rozliczenie delegacji – problemy praktyczne rozliczania faktur zagranicznych, paragonów, rachunków na osobę fizyczną (pracownika);
 • data rozliczenia delegacji a moment poniesienia kosztu uzyskania przychodów pracodawcy;
 • oświadczenia i zgłoszenia składane do właściwych organów zagranicznych i w Polsce w przypadku oddelegowania
 1. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • rozliczanie kosztów leczenia za granicą
 • opłaty za autostradę i parking jako wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów – czy najnowsze interpretacje podatkowe mają uzasadnienie prawne?;
 • rozliczanie podróży służbowych w razie braku zaliczki;
 • ZALICZKA A ROZLICZENIE DELEGACJI w walucie obcej;
 • nowe uregulowania związane z przeliczaniem waluty obcej na złote polskie;
 • Ubezpieczenia w trakcie podróży służbowych a możliwość zaliczenia w KUP;
 • Obowiązek posiadania badań lekarskich przez „osoby korzystające z samochodu w celach służbowych” – kto i kiedy powinien posiadać badania, podmioty sprawdzające wykonania obowiązku.

III. Rozliczanie samochodów.

 1. Samochód a pracownik w 2024 r. – samochód prywatny w celach służbowych:
 • Rozliczanie samochodu w podróży służbowej;
 • Kilometrówka – co obejmuje;
 • Dodatkowe koszty ponoszone przez pracownika;
 • Umowa na jazdy lokalne – zasady rozliczeń;
 • Rozliczanie samochodu o osób do 26 roku życia.
 1. Samochód służbowy udostępniony pracownikowi:
 • Zryczałtowany dochód: 400,00 zł. lub 250,00 zł. – ZMIANA zasad w ramach Polskiego Ładu ;
 • Kwota dochodu za udostępnienie samochodu czy też za paliwo? – najnowsze orzecznictwo,
 • Podatek a ZUS;
 • Zasady naliczania ryczałtu
 • Faktura na pracownika jako alternatywna forma rozliczeń;
 • wydatki na samochód w części przeznaczonego na cele prywatne – rozliczenie;
 • używanie samochodu przez osobę do 26 roku życia