PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

PROGRAM:

  1. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej i sprawozdań  zakresie operacji finansowych.
  2. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań budżetowych: Rb-27S; Rb-27ZZ; Rb-50; Rb-28S; Rb-28NWS; Rb-34S;
  3. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań w zakresie operacji finansowych: Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN, Rb-UZ;
  4. Zasady i obowiązki sporządzania korekt sprawozdań;
  5. Najczęściej występujące nieprawidłowości w sporządzanych sprawozdaniach.
  6. Odpis aktualizacyjny – ewidencja księgowa, zasady wykazywania w sprawozdaniach;
  7. Pojęcie i zasady odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  8. Katalog naruszeń dyscypliny finansów publicznych;
  9. Kary i skutki przypisania odpowiedzialności;
  10. Najczęstsze naruszenia – przykłady na podstawie orzecznictwa komisji orzekającej w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.