• Zadzwoń do nas 513 969 000

  • Napisz do nas biuromatmar1@gmail.com

Szkolenia merytoryczne
i z samoobrony

Organizujemy szkolenia otwarte, które są dostępne dla wszystkich, jak również szkolenia zamknięte realizowane na konkretne Państwa zamówienie.

Szkolenia ONLINE

Szkolenia OTWARTE

Szkolenia ZAMKNIĘTE

Aktualności

Moje odpowiedzi na pytania w zakresie sprawozdawczości 150 150 matmar

Moje odpowiedzi na pytania w zakresie sprawozdawczości

Czy należność z tytułu nienależnie pobranego świadczenia społecznego rozłożona (w drodze decyzji administracyjnej) na raty na okres przekraczający jeden rok powinna być traktowana jako należność długoterminowa, której nie wykazuje się w sprawozdaniu Rb-27S? Czy pojęcie „grant” jest jednoznaczne z terminem „dotacja”? Czy jst ma obowiązek sporządzać sprawozdania zbiorcze Rb-27S i Rb-28S za te okresy miesięczne,…

Zmiany do ustawy 150 150 matmar

Zmiany do ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 07 lipca 2021 r. opublikowano pod: – poz. 1237 ustawę z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – poz. 1240 opublikowano ustawę z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Projekt klasyfikacji budżetowej 150 150 matmar

Projekt klasyfikacji budżetowej

Mamy projekt zmian z 17 czerwca 2021 r. do rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagraniczny. Szczegóły https://legislacja.gov.pl/projekt/12348053

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR, proponuje szeroki wybór szkoleń merytorycznych w tym również szkolenia z samoobrony

Kontakt

Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR Krystyna Gąsiorek
38-400 Krosno
ul. Wojska Polskiego 32A
NIP: 684 124 48 09
Regon: 370424526

Firma godna zaufania