PROWADZĄCY:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

PROGRAM:

 1. Obowiązkowe elementy każdej faktury:
 • Dane kupującego i sprzedającego
 • NIP jeden czy kilka
 • PESEL kiedy jest obowiązkowy
 • Numeracja faktur
 • Data wystawienia faktury a data obowiązku podatkowego
 • Nazwa towaru lub usługi
 • Stawki VAT
 1. Dodatkowe elementy faktury:
 • Forma i termin zapłaty
 • Kody CN i PKWiU
 • Kody i symbole GTU
 • Rachunek bankowy a Biała lista
 • Mechanizm podzielonej płatności
 • Podstawa „zw”
 • Inne oznaczenia, w tym: metoda kasowa, odwrotne obciążenie, procedura marży,
 1. Obowiązek podatkowy a wystawienie faktury:
 • Moment wykonania usługi lub dostawy towarów
 • Otrzymanie zaliczki, zadatku, przedpłaty, raty
 • Data wystawienia faktury jako moment obowiązku podatkowego
 • Data otrzymania zapłaty
 • Wystawienie faktury 60 dni przed obowiązkiem podatkowym a faktura pusta.
 1. Rodzaje faktur:
 • Faktury krajowe,
 • Faktury zaliczkowe
 • Faktury i noty korygujące
 • Faktury dotyczące transakcji międzynarodowych
 • Faktury dotyczące czynności które nie podlegają opodatkowaniu VAT
 • Faktury wystawiane przez MP – małych podatników
 • Faktura VAT marża
 • Duplikat faktury
 • Faktury RR
 • Dokumenty uznane za faktury, w tym paragon z NIP.
 1. Sankcje karne dotyczące faktur – przypadki karania:
 • wystawione przez podmiot nieistniejący,
 • stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
 • podające kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
 • potwierdzające czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności;
 • inne błędy faktur a sankcje podatkowe;
 • sankcje karne uregulowane w kodeksie karnym skarbowym.
 1. E-faktura i e-paragon – pojęcia:
 • e-faktury przy zamówieniach publicznych;
 • E-faktury udostępniane przez portal;
 • Sposoby wysyłania e-faktur: system EDI, podpis kwalifikowany, PDF;
 • Przechowywanie e-faktur;
 • Problemy techniczne związane z wysyłaniem e-faktur;
 • E-paragon dla konsumenta – kiedy?
 • Skan faktury
 • System KSeF.
 1. Kasy fiskalne i zwolnienie z kas fiskalnych w 2024 r.:
 • Kasy fiskalne z funkcją wysyłania e-paragonów
 • Dla kogo paragon a dla kogo faktura?
 • NOWE oświadczenie osób obsługujących kasy fiskalne;
 • Zasady wysyłki i funkcjonowania paragonów po wprowadzeniu zmian;
 • E-paragony;
 • Paragon papierowy czy też mailowo dla klienta?
 • Sankcje za naruszenie obowiązku fiskalizacji;
 • Zwolnienie z kas fiskalnych.
 1. Pytania uczestników.