PROWADZĄCY:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

PROGRAM:

 1. Aktualne problemy rozliczania podatku VAT w JST:
 • Czynności poza podatkiem VAT, opodatkowane VAT i zwolnione z VAT – zasady rozliczeń;
 • Proporcja i pre-współczynnik;
 • Pre-współczynnik dochodowy i inny – przykłady stosowania;
 • Rozliczanie podatku VAT a koszty kwalifikowane;
 • Pojęcie refakturowania oraz usługi podlegające refakturowaniu, w tym: woda, śmieci i ścieki, energia cieplna, energia gazowa, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne
 • Problemy związane z fakturami, fakturami korygującymi, fakturami uproszczonymi.
 1. Aktualne problemy związane z rozliczaniem nieruchomości:
 • Fotowolkaika, pompy ciepła, wydatki termomodernizacyjne a rozliczanie podatku VAT – czy przysługuje odliczenie podatku VAT?
 • zwolnienia przedmiotowe od VAT – problemy praktyczne i aktualne orzecznictwo
 • rezygnacja ze stosowania „zw” przed notariuszem –uregulowania wprowadzone w ramach SLIM-VAT 2
 • otrzymanie zaliczki a moment transakcji – zmiany wprowadzone w 2023 r. SLMI-VAT-3
 • sprzedaż gruntu z budynkiem – zasady opodatkowania i stawki podatkowe;
 • określenie wartości budynku, budowli i gruntu – znaczenie praktyczne;
 • aporty nieruchomości do spółek gminnych – opodatkowanie a czasem brak opodatkowania  – rozróżnienie kiedy gmina działa jako podatnik a kiedy jako podmiot prawa publicznego ( poza Vat)
 • -sprzedaż budynki , budowle, pierwsze zasiedlenie – Gmina nabywa działki w drodze komunalizacji a potem dokonuje sprzedaży więc moment określenia pierwszego zasiedlenia
 • Sprzedaż budowli takie jak  stare boisko sportowe  tj teren trawiasty, bramki i stara trybuna, sprzedaż terenów cmentarnych zabudowanych nagrobkami czasem nam się zdarza – z vat czy poza Vat
 • grunty – tereny zieleni nieurządzonej, przeznaczone pod zabudowę ,tereny ZE, US1– czy bierzemy pod uwagę przy sprzedaży tylko podstawowe przeznaczenie terenu czy także dopuszczalne przeznaczenie, czym się kierować ?
 • grunty dzierżawione zabudowane budynkiem wzniesionym przez najemcę – sprzedaż w okresie trwania umowy lub po zakończeniu umowy, rozliczenie nakładów  i opodatkowanie takiej sprzedaży, moment pierwszego zasiedlenia w takim przypadku
 1. Opłata przekształceniowa a VAT z uwzględnieniem zmian dotyczących użytkowania wieczystego:
 • Charakter opłaty przekształceniowej;
 • Opodatkowanie VAT użytkowania wieczystego sprzed 01.05.2004 r. i po tej dacie;
 • Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – zasady;
 • Wyrok TSUE z dnia 25/02/2021 r.
 • Interpretacja ogólna MF z dnia 23/12/2021 r.
 • Sposób ustalania opłaty przekształceniowej w 2023 r. po wyroku TSUE i interpretacji MF;
 • Podatek VAT z brutta czy netto plus VAT? – problemy praktyczne
 1. Funkcjonowanie kas fiskalnych i zasad zapłat –zmiany obowiązujące od 2024 r.:
 • Instrument płatniczy – pojęcie;
 • Limit zapłat 15 tys zł. i 20 tys zł. – dla kogo i od kiedy?
 • Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej w 2024 r.;
 • Kasa fiskalna w przypadku najmu, dzierżawy – kiedy zwolnienie?
 • E-paragon – zasady wystawiania i wysyłania;
 • Paragon z NIP i bez a faktura.
 1. Pytania i odpowiedzi.