PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

PROGRAM:

I. Nieprawidłowości w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych na podstawie wyników kontroli instytucji kontrolnych (np. NIK, RIO).

 1. Jak wykazujemy część oświatową subwencji oświatowej w Rb-27S;
 2. Jak należy wykazać dane w paragrafie 236;
 3. Jak wykazujemy dochody realizowane przez urzędy skarbowe;
 4. Jak wykazujemy dane wynikające ze złożonej korekty deklaracji przez podatnika;
 5. Kiedy nie należy wykazywać danych w kolumnie „zaległości netto”;
 6. Zwrot dotacji z budżetu państwa po roku – w którym okresie sprawozdawczym i jak prawidłowo zaprezentować.
 7. Jak prezentujemy dane w jednostkowym Rb-27ZZ ? co to są paragrafy źródłowe? kolumna 7 dla jednostki? Jak prezentujemy dane w kolumnie 8 w sprawozdaniu jednostkowym a jak w zbiorczym?
 8. Jak sporządzić sprawozdanie Rb-27ZZ zbiorczo prawidłowo?
 9. Zaangażowanie w sprawozdaniu Rb-28S, może być wyższe od planu? Z czego wynika.
 10. Kiedy stosować symbol 4990 w Rb-28S.
 11. Kredyty krótkoterminowe w Rb-NDS zaciągane przez jst jak należy prezentować.
 12. Udzielona pożyczka przez jst w sprawozdaniu Rb-NDS?
 13. Dotacja celowa na inwestycje w sprawozdaniu Rb-30S.
 14. Amortyzacja, a sprawozdanie Rb-30S.
 15. Stan środków w Rb-ST.
 16. Te i inne nieprawidłowości zostaną przedstawione na przykładach, poparte przepisami prawa.
 17. Kiedy należy złożyć korektę sprawozdania;
 18. Pytania.

II. Nieprawidłowości w sporządzanych sprawozdaniach z operacji finansowych.

 1. Które rachunki bankowe i zgromadzone tam środki należy prezentować w depozytach sprawozdania Rb-N;
 2. Część oświatowa subwencji w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał;
 3. Jak należało wykazać dochody realizowane przez urzędy skarbowe w I, II i III kwartale a jak w IV kwartale.
 4. Sprzedaż na raty np. budynku, działki, gdzie wykazać w sprawozdaniu Rb-N.
 5. Zaliczki, nadpłaty, refundacje w sprawozdaniu Rb-N.
 6. Zakup na raty, umowa nienazwana itp. w sprawozdaniu Rb-Z.
 7. Kiedy instytucja kultury pokazuje dane w części E sprawozdania Rb-Z.
 8. Dane w sprawozdaniu Rb-ZN, na co zwrócić uwagę.
 9. Te i inne nieprawidłowości zostaną przedstawione na przykładach, poparte przepisami prawa.
 10. Kiedy należy sporządzić korektę sprawozdania, a kiedy nie sporządzamy;
 11. Pytania.