PROWADZĄCY:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

PROGRAM:

 1. Dokumenty związane z rozliczaniem podróży służbowych i oddelegowania:
 • pojęcie podróży służbowej;
 • podróż służbowa a jazda lokalna – różnice
 • polecenie wyjazdu służbowego – obowiązki formalne dokumentu – kto i kiedy podpisuje;
 • skutki prawne wyjazdu bez polecenia pracodawcy;
 • potwierdzenie pobytu pracownika w danym miejscu jako dodatkowy obowiązek nie wynikający z przepisów prawa pracy;
 • druk delegacji – z miejsca zamieszkania lub z miejsca pracy
 • podróż zagraniczna do kilku państw;
 • moment rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej – problemy praktyczne;
 • wyjazd do kilku państw – dotychczasowe uregulowania a nowe zasady;
 • praktyczne problemy związane z wyjazdami zagranicznymi po zmianach, np. moment przekraczania granic.
  1. Rozliczanie podróży służbowej:
 • rozliczenie wyjazdu – wymagania formalne, w tym zatwierdzenia formalne, merytoryczne i do wypłaty;
 • dokumenty podpinane pod rozliczenie delegacji – problemy praktyczne rozliczania faktur zagranicznych, paragonów, rachunków na osobę fizyczną (pracownika);
 • oświadczenie o braku dokumentu i wysokości poniesionego wydatku – zasady stosowania;
 • oświadczenie o wysokości diet i ryczałtów – w których przypadkach stosowane?
 • data rozliczenia delegacji a moment poniesienia kosztu uzyskania przychodów pracodawcy;
 • oświadczenia i zgłoszenia składane do właściwych organów zagranicznych i w Polsce w przypadku oddelegowania
  1. Świadczenia wypłacane z tytułu podróży służbowej:
 • dieta krajowa;
 • dieta zagraniczna;
 • ryczałt na dojazdy, ryczałt za noclegi, limit noclegowy;
 • zasady wyliczenia diet w przypadku podróży służbowej;
 • dieta krajowa uzależniona od ilości posiłków zapewnionych pracownikom;
 • NOCLEG ZE ŚNIADANIEM– problemy praktyczne i możliwe rozwiązania faktyczne;
 • problemy praktyczne związane z wypłacaniem diet, w tym posiłek z kontrahentem, obiad na szkoleniu, wyższa dieta niż wynikająca z Rozporządzenia; dieta krajowa w przypadku wyjazdu za granicę.
  1. Rozliczanie samochodów prywatnych wykorzystywanych w podróży służbowej:
 • stawka za 1 km przebiegu pojazdu prywatnego używanego w celach służbowych;
 • jazda zamiejscowa a jazda lokalna;
 • samochód prywatny własny, pożyczony, samochód służbowy;
 • wydatki dodatkowe związane z samochodem a stawka za 1 km przebiegu;
 • rozliczanie samochodów elektrycznych;
 • dodatkowe badanie lekarskie – czy konieczne?
 • Przejazd samochodem a czas pracy kierowcy – najnowsze kontrole PIP.
 1. Pakiet mobilności a rozliczanie zagranicznych podróży służbowych przez kierowców:
 • Założenia dyrektywy i przepisów krajowych;
 • Odbywanie podróży służbowych przez kierowców przed i po zmianie;
 • Zasady związane z tzw. pakietem mobilności;
 • Zakaz stosowania diet w zagranicznych podróżach służbowych kierowców;
 • Pojęcie oddelegowania i zasady rozliczania oddelegowania;
 • 30% kwoty diety wolnej od opodatkowania – zasady wyliczeń;
 • Zwolnienia na gruncie ZUS;
 • Rozliczanie podróży służbowych krajowych kierowców.