PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

PROGRAM:

 1. Zasady opracowania projektu uchwały budżetowej:
 • szczegółowość projektu uchwały budżetowej;
 • informacje do opracowania projektu;
 • przekazywanie informacji dla kierowników jednostek budżetowych celem opracowania projektu planu finansowego: termin, szczegółowość.
 1. Opracowanie uchwały budżetowej:
 • szczegółowość uchwały budżetowej;
 • upoważnienia dla organu wykonawczego;
 • uchwała budżetowa podstawą gospodarki finansowej jst;
 1. Opracowanie wieloletniej prognozy finansowej:
 • wpf
 • przedsięwzięcia w wieloletniej prognozy finansowej;
 • objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej;
 • upoważnienia;
 • zgodność uchwały budżetowej z wieloletnią prognozą finansową;
 1. Zmiany w uchwale budżetowej oraz w WPF w trakcie wykonywania.
 2. Pytania.